Chương trình hội nghị
Để xem chương trình chi tiết vui lòng ấn vào từng session
Day/Hall
Hội Trường Lớn
Grand hall
Hội trường 1
1 Hall
Hội trường 2
2 Hall
Hội trường 3
3 Hall
Hội trường 4
4 Hall
Hội trường VIP 3+4
VIP 3 + 4 Hall
Ngày 1
(Thứ 5 24/10)
Thứ Năm
24 Thg10
Sáng
Morning
07:00-09:00
Dâng hương tưởng niệm Chủ Tịch Hồ Chí Minh tại làng Sen, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An*
To burn incense to pay tribute to Sen village, Nam Đan district, Nghe An Province
Sáng
Morning
09:30-11:00
Khai Mạc
Opening ceremony
Sáng
Morning
11:00-11:30
Lễ cắt băng khai trương gian hàng Hội nghị
Lễ cắt băng khai trương gian hàng Hội nghị
Trưa
Lunch
11:30-13:30
Lunch symposium - TRB
Lunch symposium - TRB
Chiều
Afternoon
13:30-15:00
Phẫu thuật KX-TTT
Cataract-Refractive Surgery
Phòng chống mù lòa
Prevention of Blindness
Giác Mạc
Cornea
Glôcôm
Glaucoma
Khúc xạ nội khoa
Refraction
Chiều
Afternoon
15:00-15:30
Giải lao
Tea break
Chiều
Afternoon
15:30-17:00
Quản lý Bệnh viện
Hospital management
Giác Mạc
Cornea
Glôcôm
Glaucoma
Dịch kính võng mạc
Vitreo - Retinal
Chiều
Afternoon
17:00-18:00
Họp BCH Hội NKVN
VOS Council meeting
Lễ ký kết hợp tác giữa Hội NK Việt Nam và Hội DKVM Đài Loan
MOU VOS & Taiwan Vitreo - Retinal society
Họp Hội Gíac Mạc
Cornea society meeting
Họp Hội Glôcôm
Glaucoma society meeting
Họp Hội DK – VM
Vitreo - Retinal society meeting
Tối
Evening
18:00-20:00
GALA DINNER
GALA DINNER
Ngày 2
(Thứ 6 25/10)
Thứ Sáu
25 Thg10
Sáng
Morning
08:00-09:30
Thần kinh nhãn khoa
Ophthalmic Neuropathy
Phẫu thuật KX-TTT
Cataract-Refractive Surgery
Giác Mạc
Cornea
Tạo hình thẩm mỹ
Oculoplastic Aesthetic Surgery
Dịch kính - Võng Mạc
Vitreo - Retinal
Sáng
Morning
09:30-10:00
Giải lao
Tea break
Sáng
Morning
10:00-11:30
Phẫu thuật trực tiếp
Live surgery
Phẫu thuật KX-TTT
Cataract-Refractive Surgery
Giác Mạc
Cornea
Tạo hình thẩm mỹ
Oculoplastic Aesthetic Surgery
Dịch kính - Võng Mạc
Vitreo - Retinal
Trưa
Lunch
11:30-13:30
Lunch Symposium - Allergan
Lunch Symposium - Allergan
Chiều
Afternoon
13:30-15:00
Phẫu thuật trực tiếp - Ca1: Phẫu thuật trực tiếp Cắt dịch kính võng mạc
Live surgery - Case 1: Retinal Vitrectomy
Phẫu thuật KX-TTT
Cataract-Refractive Surgery
Mắt trẻ em
Pediatric Ophthalmology
Glôcôm
Glaucoma
Chấn thương
Eye Trauma
Chiều
Afternoon
15:00-15:30
Phẫu thuật trực tiếp - Ca 2: Phẫu thuật trực tiếp Mở góc tiền phòng và Phaco
Live surgery - Case 2: Gonio synechialysis &phaco
Giải lao
Tea break
Chiều
Afternoon
15:30-17:00
Phẫu thuật trực tiếp - Ca 3: Ghép giác mạc
Live surgery - Case 3: corneal transplantation
Phẫu thuật KX-TTT
Cataract-Refractive Surgery
Mắt trẻ em
Pediatric Ophthalmology
Hội thảo dành cho BS trẻ
Young ophthalmologists meeting
Chấn thương
Eye Trauma
Chiều
Afternoon
17:00-18:00
Họp Hội QLBV
Hospital management club meeting
Họp CLB Phẫu thuật KX-TTT
Cataract-Refractive Surgery society meeting
Họp CLB Mắt trẻ em
Pediatric society meeting
Tối
Evening
18:00-20:00
Tiệc Ban Tổ Chức
PARTY
Ngày 3
(Thứ 7 26/10)
Thứ Bảy
26 Thg10
Sáng
Morning
08:00-09:30
Phẫu thuật KX-TTT
Cataract-Refractive Surgery
Giác mạc
Cornea
Các vấn đề khác
Other subjects
Tạo hình thẩm mỹ
Oculoplastic Aesthetic Surgery
VIDEO
VIDEO
Sáng
Morning
09:30-10:00
Giải lao
Tea break
Sáng
Morning
10:00-11:30
TỔNG KẾT HỘI NGHỊ
CLOSING CEREMONY
Poster
Poster
Tài trợ Kim cương
Tài trợ Vàng
Tài trợ Titan
Tài trợ Bạc
Tài trợ Đồng

Thông tin liên hệ


Phó giám đốc Bệnh viện -Trưởng tiểu ban 3

Thông tin hướng dẫn tổng hợp

 

Thông tin hướng dẫn, Triển lãm và tài trợ

Thông tin hướng dẫn đăng ký đại biểu

Thông tin hướng dẫn đăng ký bài báo cáo khoa học

Thông tin thanh toán online và chuyển khoản

 

Ths. Bs. Nguyễn Đức Thành

 

Mobi: 0913 562 771;

Office: 024-3943-4458;

Email: exhibition@vos2019.org.vn

Ms. Trần Thu Hương

Mobi: 0982 23 6789;

Office: 024-3943 7005;

Email: 

info@vos2019.org.vn

Mr. Trần Văn Nam

Mobi: 0975 129 352;

Office: 024-3943-7005;

Email:

 exhibition@vos2019.org.vn

Ms. Vũ Thị Thảo

Mobi: 0982 526 317;

Office: 024-3822-5527;

Email: 

registration@vos2019.org.vn

Ms. Nguyễn Thị Kim Linh

Mobi: 0989 333 128;

Office: 024-3822-8956;

Email: 

conference@vos2019.org.vn

Ms. Hoàng Ngọc Yến

 

Mobi: 0948 921 589;

Email: 

exhibition@vos2019.org.vn